Finn din virtuelle chatt partner

Generelle Vilkår

 

DREAM MEDIA 4U LTD
Firma postadresse Cariocca Business Park Suite 72
2 Sawled Road M40 8BB Manchester
England
Firma  nr. 08283578
 dreammedia4u@norway-date.com 
Hotline: 
815 00 151


 

1. Informasjon

 
Trykkfeil, skrivefeil, systemfeil og eventuelle endringer kan skje. Generelle vilkår for SexDate Norge: Ved påmelding i systemet ”SexDate Norge” inngås det en avtale mellom kunden og DREAM MEDIA 4U LTD, Cariocca Business Park Suite 72, 2 Sawled road, M40 8BB Manchester, England, herav kalt SexDate Norge.Ved at kunden svarer på våres meldinger godtar en også våres gjenerelle vilkår og at du har lest og forstått innholdet for bruken av SexDate Norge. For at avslutte eller forandre partner kan du lett sende kodeordene CHAT STOPP til 2105. Du kan også ringe oss på vårt gratis kunde nummer: 
815 00 151 eller på mail: dreammedia4u@norway-date.comog vårt support lag kommer til å hjelpe deg så raskt som mulig. Husk å begynne hver melding med kodeordet CHAT.  


2. SexDate Norge

   
Sex Date Norge er en chat-platform for dem som søker en venn eller  virtuell kjærlighet online via sms. Ved enkel bruk av din telefon kan du kontakte menn og kvinner over hele Norge. Det er 100 % anonymt så velg deg en chat partner og send en sms. Tjenesten kan brukes av alle mobiltelefoner og  vi beskytter privatlivets fred helt og fullt. Dette er en moderne chat side og vi bruker den siste og mest avanserte teknologien innenfor sms. Du vil maks motta nitten fakturert melding uten at du svarer tilbake din chat partner, etter at du svarer din chat partner kan du motta nye nitten fakturerte meldinger, maksimalt fire meldinger kan mottas per minutt. Dette er en variabel abonnementstjeneste. Internettsiden bruker ansatte for å overvåke og moderere chat-systemet, alt fra chat-samtaler og samtaler med brukerne. Informasjonen som du oppgir til andre er utenfor vår kontroll og vi kan ikke være ansvarlig for handlingene dine, så vær forsiktig for hva slags informasjon du gir til andre, spesielt personlig og privat informasjon.Vi kan ikke bekrefte om et annet medlem sin profil og innhold er ekte, vi kan heller ikke ta ansvar for et annet medlem sin profil eller innhold. Meldingene som andre medlemmer sender er utenfor vår kontroll: du fraløser oss ansvar når det kommer til all kommunikasjon og innhold sendt fra andre medlemmer til deg.. På denne chatten kan du føre dialoger med flere identiteter. Disse er ikke kjennetegnet på en særskilt måte. Det betyr at en dialogpartner kan være en person som kan befinne seg i systemet med en annen identitet, uten at det er synlig for deg. Selskapet kan fra tid til annen benytte tjenestene til personer som blir kompensert for å forbedre brukerens opplevelse av tjenesten. Denne tjenesten er bare for personer som er over 18 år. Har du spørsmål om vår tjeneste kan du kontakte oss gratis på kundenummer: 81500151 eller på vår mail: dreammedia4u@norway-date.com. Tjenesten er levert av Dream Media


3. Kostnader

 
Meldingen blir sendt gjennom Teletopia og kostnadene går til å dekke kostnadene for bruk av dette systemet. Dette er en SMS chat tjenesten som koster 25 kr per SMS mottatt melding inntil du sende CHAT STOPP til 2105. Dette er en moderert virtuell chat-tjeneste kun for underholdning. Vi bruker moderatorer for å forbedre brukeropplevelsen og alle profiler er bare for underholdning. Du vil maks motta nitten fakturert melding uten at du svarer tilbake din chat partner, etter at du svarer din chat partner kan du motta nye nitten fakturerte meldinger, maksimalt fire meldinger kan mottas per minutt. Dette er en variabel abonnementstjeneste. Denne tjenesten er bare for personer som er over 18 år. Har du spørsmål om vår tjeneste kan du kontakte oss gratis på kundenummer: 
815 00 151 eller på vår mail: dreammedia4u@norway-date.com. Tjenesten er levert av Dream Media.    


4. Brukeren

 
 Kunden må ordne selv med konfigurasjon, underholdning og bruken av de tekniske forutsetningene for SexDate Norge, vi har ingen forplitelse til å gi kundestøtte på dette område. Kunden trenger sin egen brukbare mobil telefon med operatør tilkobling, for å kunne bruke SexDate Norge, dette er et krav for at SexDate Norge skal kunne fungere på en normal måte. Brukeren har selv ansvaret for at disse tekniske kravene er oppfylt.      


5. Personvern

   
SexDate Norge følger alle lover og regler om personvern. Diskresjon er viktig for enhver bruker og ved bruk av vår sms chattportal blir ditt nummer anonymt. SexDate Norge lagrer til enhver tid all informasjon om brukeren. Den personlige informasjonen er nødvendig å bli lagret på grunn av utsendelse av faktura. På grunn av dette gir kunden tillatelse til at SexDate Norge kan lagre data om leverandør-, faktura-, chat-, operatør- og personliginformasjon. SexDate Norge bruker denne informasjonen til faktura-, teknisk- og administrativeformål i samtykke med vår personverneerklæring. Ved bruke av tjenesten gjennom SexDate Norge er kunden i samtykke med vår personverneerklæring. For at avslutte eller forandre chatte partner kan du lett sende kodeordene chat stopp til 2105. Husk at det ikke er lov å bruke andres mobilnummer. For å unngå misbruk vil din IP adresse bli registert. Du kan også ringe oss på vårt gratis kunde nummer: 
815 00 151 eller på mail: dreammedia4u@norway-date.comog vårt support lag kommer til å hjelpe deg så raskt som mulig. SexDate Norge er pliktet til å videreføre informasjon til myndigheter visst det er mistanke om eventuelle lovbrudd.    


 

6. Ansvar


SexDate Norge er frigitt fra evtuelle krav fra brukeren og ansvaret fra andre på grunn av brudd på avtalen mellom SexDate Norge og brukeren, eller annet innhold som er imot lover og regler. Dette gjelder også alle utgifter i rettsvesenet som advokat, saksombostninger og liknende.      


7. Regler

 
SexDate Norge må brukeren være minst 18 år, og kunden er kjent med våre regler og forskrifter. Du er ansvarlig for innholdet i den informasjonen som kunden deler med sin partner. I strid med våre regler og forskrifter, samtykker kunden til å unnta SexDate Norge for alle krav, tvister og rettssaker, som inkluderer misbruk av opphavsrett, dårlig oppførsel, rasisme og trakassering.Vær oppmerksom på at dette er et nettsted hvor det kan forkomme pornografisk innhold i chatdialoger mellom medlemmer. Det er ikke tillatt å publisere hele navnet eller telefonnummeret i samtaler og i profiltekst, og vi anbefaler ikke å utgi personlig informasjon fra begynnelsen med din partner. Vi har et system som kontinuerlig overvåker innholdet i profiler  ved hjelp av forbudte ord som er støtende eller mot norsk lov. Kommunikasjon mellom medlemmer er ikke overvåket, men vi kan fjerne deler av profilen teksten som ikke følger våre lover eller vi kan til og med stenge profiler midlertidig. I disse tilfellene vil vi sende en advarsel via sms for å endre profilen, dette er selvsagt bare for dem som har valgt og registerer seg med nettprofil. Vi kan suspendere profiler som ikke følger våre regler og forskrifter, uten noen begrunnelse. Dette skjer bare med medlemmer som har grovt uaktsomme handlinger mot våre generelle vilkår. Ved klager fra medlemmer har vi også muligheter til å skjekke innholdet i chatdialoger mellom medlemmer for eventuelle lovbrudd.     


8. Betingelser


SexDate Norge kan endre bestemmelser i tjenesten til en hver tid grunnet vår egen vurdering, ved å varsle på forhånd før endringen trår i kraft. Er du ikke enig i forandringen kan du lett avslutte medlemskapet med å sende kodeordet stopp til 2105. Visst ikke, bekrefter du ditt samtykke at du godtar eventuelle forandringer visst du fortsetter din avtale med SexDate Norge.      


9. Forplitelser


Kunden er forbliktet til å lagre på en sikker måte tilgangsinformasjonen og mobiltelefonen, for at ikke en tredjeperson skal kunne ha tilgang til denne og misbruke tjenesten uten at kunden er i samtykke med dette. Visst brukeren skulle miste denne tilgangsinformasjonen og/eller mobiltelefonen, er kunden pliktet til å informere SexDate Norge om dette, for å unngå eventuelle tap og få tjenesten sperret. Om dette skulle skje og det oppstår tap for brukeren er ikke SexDate Norge ansvarlig for dette. Om eventuelle tap må dette rapportes umiddelbart til vår support mail på dreammedia4u@norway-date.comfor å få tjenesten stoppet eller ringe vårt gratis kunde nummer til 
815 00 151.      


10.  Klausul


Visst tjenesten blir gjort ugyldig, kan dette ikke påvirke lovligheten til de gjenværende klauser. Desse klausene er på ubestemt tid rettskraftige, og kan ikke gjelde så lenge tjenestene er aktive.     


 

11.  Markedsføring


 SexDate Norge har muligheter til sende medlemmer newsletter, invitasjoner, informasjoner og reklamer om våre tjenester gjennom mail og/eller sms.      


12.  Rettigheter


SexDate Norge lar kunden bruke våres tjenester i samsvar med lover og regler for å lagre, formidle og offentliggjøre innholdet med andre brukere. Kunden gir oss tillatelse til å lagre og offentliggjøre ditt innhold i rammen av vårt tilbud til bruken i andre mediaer som reklamer, TV, radio, newsletter, invitasjon og informasjon. Du gir oss også tillatelse til å behandle ditt bilde for en best mulig bilde kvalitet, dette for å oppfylle eventuelle tekniske krav fra forskjellige nettverk.    Kunden garanterer at en eier alle nødvendige rettigheter med hensyn til innhold og bilde at en ikke krenker tredjepersonensrettigheter. Kunden garanterer med dette at en holder SexDate Norge skadeløs mot eventuelle krav som skulle komme frem mot ansatte, arbeidstagere, representanter, ledelse, medarbeidere og investorer i SexDate Norge. Kunden er i samsvar at SexDate Norge har rett til å kopiere innholdet i kundens profil til bruk i medier tilknyttet produkter og tjenester som er i forbindelse eller i samerbeid med SexDate Norge.      


13.  Andre nettsider


Med at kunden bruker SexDate Norge sine tjenester godtar kunden at all informasjon fra SexDate Norge blir tilgjengelig gjennom forskjellige søkemotorer, og at denne informasjon blir tilgjengelig for andre medlemmer som er registert hos SexDate Norge og andre nettsider som er tilknyttet til SexDate Norge.      


14.  Tvister


Ved eventuelle tvister vil SexDate Norge forsøke å løse tvisten så raskt som mulig. Målet til SexDate Norge er at alle kundene skal være fornøyde med våres tjenester. SexDate Norge jobber hardt for at kundene skal ha en best mulig brukervennlig tjeneste på en sikker og diskret måte. Visst kunden skulle være misfornøyd med hvordan en eventuell tvist har blitt behandlet av SexDate Norge og kunden ønsker å innleve en tvist sak til en domstol, vil reglene og lovene i England gjelde.   Når det gjelder tvister mellom medlemmer har SexDate Norge ingen rettslige forpliktelser. SexDate Norge fraskriver seg alle krav, skader og ansvar, mellom to registrerte medlem når det oppstår søksmål,  som handlinger og forfølgelser om det skulle oppstå krav og rettslige tvister mot SexDate Norge.      


15.  Brukervennlighet


Dette er en moderne chat side og vi bruker den siste og mest avanserte teknologien innenfor sms chat. Vårt mål er å gi kunden en best mulig chatte tjeneste, for at kunden skal finne den rette for seg på en lett og enkel måte. Husk å begynne hver melding med kodeordet chat. SexDate Norge ønsker deg lykke til!